Årsplan

Årsplan

Hvert år i maj/ juni evaluerer personalet årsplanen med diverse aktiviteter og arrangementer.

Ligeledes er bestyrelsen med til at tilrettelægge nogle arrangementer og giver løbende respons på vores aktiviteter..

Se vedlagte bilag med planen for dette år