Åbningstider

Åbningstider

Åbningstider fra 02.01.2019 er flg.:

Mandag - torsdag fra kl. 6.20 - 16.35

Fredage fra kl. 6.20 - 15.20

Vi åbner og lukker sammen, enten på legepladsen eller inde i vores hjerterum

Dette gør vi for at vi kan bruge de fleste personaletimer hvor der er flest børn. Vi vurderer løbende hvordan strukturen omkring ydertimerne bedst kan fungere i praksis.