Pædagogisk Grundlag, værdier, vision og målsætning

Vores Målsætning i Klatretræet er : 

Vi vil med høj faglighed og med udgangspunkt i Natur-, sang- og Pædagogisk idræt, styrke det enkelte barns udvikling. Dette vil vi gøre gennem nærvær i små grupper og med fokus på vores værdier, som er Mod, Respekt og Glæde.

Hvordan: 

Alle medarbejdere har fokus på vores mål, værdier og indsatsområder og implementerer det i den daglige pædagogiske praksis