Pædagogisk idræt

Vi er certificeret som idrætsinstitution.

Det betyder at hele personalet har deltaget i et kursusforløb i samarbejde med Dansk Idrætsforbund og Peter Sabroe seminariet i Århus.

Vi ser idræt i et udvidet og anderledes perspektiv, hvor leg og bevægelse kombineres med sang, sanseoplevelser og sunde livsvaner. For os betyder idræt glæden ved at bevæge sig og stoltheden ved at opleve, at kunne noget mere - end før. Vores idrætsopfattelse bygger ikke på elite- og konkurrence principper, der udvikler små sportstjerner. Konkurrencen må gerne indgå på et niveau, hvor spændingen skaber motivation og udholdenhed, blot der til stadighed tages hensyn til det sociale samvær og fællesskabet. I forhold til pædagogisk Idræt ser vi at der er stor sammenhæng med vores værdier og det pædagogiske grundsyn.

Vi ser at Trivsel er til stede, når børnene oplever, at vi voksne er Engagerede; har det godt med det vi gør, og når vi er bevidste om at have den Anerkendende tilgang, får børnene lyst til at deltage. Vi voksne er rollemodeller, og skal ind imellem gå forrest og vise at vi også kan li at bevæge os.. !!!!

Vi oplever trivsel, når vi anerkender at børnene er på forskellige niveauer; fordi det er forskelligt hvad de kan mestre, det er forskelligt hvad de er trygge ved/ og ikke trygge ved. Børnene har lyst til forskellige aktiviteter, og de er forskellige personligheder; nogle er gode til at ”lede de andre” børn og fortælle hvad der skal ske, andre er gode til at koncentrere sig og løse ”opgaverne” stille og roligt, andre er gode til at lytte osv. osv. Vi har ofte et pædagogisk mål, og tilrettelægger aktiviteterne, så børnene kan være med på det niveau, hvor de er.

Vi ser og oplever glade børn, når de er i bevægelse, når de kan bruge hele kroppen og opdager at de pludselig kan noget nyt. Glæde er når de har det sjovt med kammeraterne og når de voksne opfører sig mærkeligt nede i salen..

BØRN HUSKER OG LÆRER MED KROPPEN Gennem leg og bevægelse udvikler børn deres sanser og grundmotorik, samtidig med at de udforsker, afprøver og bearbejder oplevelser og indtryk, derfor spiller legen en stor rolle i vores dagligdag og de idrætsaktiviteter vi tilbyder. Legen udvikler ligeledes barnets sprog, fantasi, forestillingsevne, følelser og ikke mindst deres sociale kompetencer.